Alt det formelle

Generalforsamling 2024


Grundejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes:


søndag den 21. juli kl 10.00 i Torup Forsamlingshus.


Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20 juni.Vedtægter

 

"Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes - eller grupper af medlemmers - fælles  interesser, herunder navnlig at forestå de ved deklaration af 221211960 fastlagte opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje, at optræde på parcelejernes vegne udadtil over for myndigheder og andre, og at arbejde for gennemførelse af en harmonisk udvikling af området til bevarelse af dets ensartede karakter af rekreativt område. Til befordring af formålet kan samarbejde søges med andre grundejerforeninger."


Vedtægterne kan downloades her.