Seneste nyt

Seneste nyt


5. september 2022

 
Referat og bestyrelsens beretning fra grundejerforeningens generalforsamling den 24. juli er nu udsendt pr. mail.


Den korte version af referatet er, at bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og regnskabet godkendt. Det samme gjorde bestyrelsens forslag om at hæve det årlige kontingent til 1200 kr. fra næste år for at finansiere ny asfalt på foreningens veje over de næste ca. 10 år. Endvidere var der en positiv stemning for at foreningen yder et økonomisk bidrag til en forbedring af den store trappe til stranden mellem Klintevej 29 og 33.


For detaljer se det fulde referat, som kan findes her.

 


Mange hilsener,


Bestyrelsen for Strandgårdens grundejerforening


Mike Rulis   Boye Schnack  Elisabeth Engel Storm
Det brede græsbælte på den første del af Strandgårdsvej passes af grundejerforeningen.

Grundejerforeningens fællesområde 'trekanten' ligger, hvor Æblehaven og Humlehaven mødes. I 2019 blev der etableret ny beplantning og opsat bænk og gyngestativ