Ordensregler

Ordensregler


Strandgårdens Grundejerforening har en række ordensregler, som vi beder alle medlemmer læse og respektere.

 

Desuden har Halsnæs kommune nogle regler om beskæring af buske og træer, som også gælder for os. Du finder et link hertil nederst på siden.


Generelt


I forbindelse med nedennævnte skal der tages behørigt hensyn til naboer og omgivelser, bl.a. vindretninger samt eventuelle forbud fra kommunen.


1. Støjende adfærd


Motoriserede Haveredskaber - dvs. græsslåmaskiner, buskryddere, motorsave (kædesave) samt hækkeklippere, kan benyttes:

1. april til 30. september:
Mandag - lørdag, kl. 9.00 til 12.00 samt 15.00 til 18.00
Søndag, kl. 9.00 til 12.00


1. oktober til 31. marts:
Alle dage, kl. 9.00 til 18.00


Håndværktøj, el-drevet - til brug i forbindelse med til- og ombygninger samt almindelig vedligeholdelse og lettere havearbejde kan anvendes
1. januar til 31. december: alle dage, kl. 7.30 til 18.00.


2. Afbrænding af haveaffald


Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Der henvises til Kommunens regler på www.halsnaes.dk.


3. Øvrige forhold


Grundejernes hunde og katte holdes inde på egen grund, og hunde udenfor føres altid i snor - med mindre man har fuld kontrol over hunden.


Gynger, tørrestativer og lignende må ikke opføres i større højde end 3 meter over terræn.


Der må ikke parkeres på veje og rabatter.


Grundejerne skal beskære egne træer og buske i henhold til kommunens anvisning for samme.


Asfaltkanter skal holdes fri for græs og ukrudt ved kantskæring, ligesom undervoksende trærødder skal overskæres eller fiernes.


Tilføjelse 24 juli 2016.


Bestyrelsen bemyndiges til, efter påbud, til ved evt. retssag at håndhæve ordensreglemes bestemmelse om, at grundejerforeningens medlemmer skal
overskære og/eller fjerne undervoksede trærødder, som kan beskadige eller har beskadiget vejanlæggene i grundejerforeningens område.


Hane er ikke tilladt i hønsehold, hønseholdet holdes i henhold til Halsnæs Kommunes regulativ for hønsehold i private haver og sommerhuse.


Revideret af bestyrelsen og vedtaget på generalforsamlingen den 24 juli 2016En PDF af ordensreglerne kan downloades her.


Og her finder du information om Halsnæs kommunes regler om beskæring af buske og træer langs veje.